Ze względu na łatwy dostęp i niewielki nakład fizyczny, mycie kostki brukowej należy do jednej z tańszych opcji w naszej ofercie.
Najlepszym urządzeniem do konserwacji kostki brukowej i granitowej jest myjka wysokociśnieniowa.